OBDUCATS PRODUKTER POPULÄRA PÅ BRANSCHMÄSSA

Obducat fortsätter försäljningsarbetet av DIMAS - Direct Matrix System. Under förra veckan presenterades Obducats produkter för tillverkning av CD och DVD på branschmässan Replitech i Tyskland. Intresset var stort för de kostnadsbesparingar som Obducats produktserie DIMAS innebär. DIMAS erbjuder en förkortad tillverkningsprocess och en framtidssäkrad elektron-stråleteknik som fungerar både för nuvarande och kommande optiska minnes-media. Mässan gav tydliga bevis på att Obducats produkter ligger helt rätt i tiden, inte minst genom de många erhållna offertförfrågningarna.

Obducat ställde förra veckan ut på Replitech, den största branschmässan för optiska minnesmedia, som ett planenligt steg i den fortsatta marknadslanseringen. Där presenterade Obducat sina produkter DIMAS, DIS och EBR för den mycket kunniga publiken och rönte ett positivt gensvar.

"Intresset för vår elektronstråleteknik var enormt", säger Markus Nilsson, ansvarig för affärsområde Obducat Optical Media. "Det är tydligt, att lasertekniken redan i och med DVD har nått sin begränsning. Med elektronstråletekniken har vi ett stort försprång gentemot konkurrenterna, som fortfarande arbetar med laserkoncept."

Han fortsätter: "Kombinationen av vår snabba inmatningsenhet DIS, elektron-stråletekniken EBR och den avancerade etsmetoden EFAACE utgör stommen till DIMAS. DIMAS förkortar avsevärt processen för industriell tillverkning av CD- och DVD-masters, vilket leder till stora kostnadsbesparingar. Masteringsteget är ofta fabrikens flaskhals vid tillverkning av korta serier och där är DIMAS lösningen på slutkundens krav på snabba och säkra leveranser av CD- och DVD-skivor."

Ytterligare information om Replitech finns på www.replitech.com

För ytterligare information, v g kontakta Anne Lennung, 040-36 22 80 eller info@obducat.com

Obducat är en innovativ utvecklare och leverantör av teknologier och processer för produktion och analys av mycket små strukturer. Obducats MicroNano Process, MNP, är nyckelteknologier för IT-samhällets ständiga krav på ytterligare kapacitet på allt mindre yta. MNP riktas till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats MNP-teknologier omfattar egenutvecklad och patenterad etsteknik (EFAACE), elektronstråleteknik samt nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige, Storbritannien och USA och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på SBI-listan. Läs mera på www.obducat.com

Prenumerera