OMRÄKNING AV INSIDERS INNEHAV RELATERAT TILL SAMMANLÄGGNING 1:80 AV BOLAGETS AKTIER.

En omräkning av insiders aktieinnehav har skett i mitten av juli till följd av bolaget sammanläggning av aktier 1:80. De innehavsförändringar som skett i insiders innehav under juli månad är enbart relaterat till den genomförda sammanläggningen av bolagets aktier och utgör inte någon försäljning av aktier av insiders.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2010, klockan 16:20

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 0708-88 72 45

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar