OMRÄKNING AV KONVERTIBELVILLKOR OCH OPTIONSVILLKOR EFTER GENOMFÖRD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

(NGM:OBDU B)

Den av årsstämman beslutade sammanläggningen av aktier (omvänd split), 1:80, är nu genomförd.

På grund av sammanläggningen har konverteringskursen för Obducats konvertibler 2008/2011 omräknats (multiplicerats med 80) och är numera 132 kronor (i stället för tidigare 1,65 kronor).

På grund av sammanläggningen har också villkoren för Obducats teckningsoptioner 2009/2011:A och B samt 2009:2012:A och B omräknats.

• En teckningsoption 2009/2011 ger nu rätt att teckna en åttiondels aktie, varvid priset per aktie är 60 kronor. (Tidigare gav en teckningsoption 2009/2011 rätt att teckna en aktie, varvid priset per aktie var 0,75 kronor.)

• En teckningsoption 2009/2012 ger nu rätt att teckna en åttiondels aktie, varvid priset per aktie är 72 kronor. (Tidigare gav en teckningsoption 2009/2012 rätt att teckna en aktie, varvid priset per aktie var 0,90 kronor.)”

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2010, klockan 15:30

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 0708-88 72 45

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar