SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I OBDUCAT

Den 23 juni 2010 beslutade årsstämman i Obducat om sammanläggning 1:80 av bolagets aktier. Detta innebär att 80 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen skall vara fredagen den 9 juli 2010.

Första dag för handel med de sammanlagda aktierna är onsdagen den 7 juli 2010.

Om en aktieägares innehav av aktier av serie B inte är jämnt delbart med 80 kommer överskjutande antal aktier att säljas på Obducats bekostnad av ett värdepappersinstitut som utsetts av Obducat. Den betalning som flyter in vid försäljningen av sådana överskjutande aktier kommer att fördelas mellan berörda aktieägare och utbetalas så snart möjligt.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2010, klockan 15:40

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 0708-88 72 45

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar