Oboya Horticulture Industries AB har startat e-handel i Kina.

Oboya har startat e-handel i Kina inom hemträdgård. Handel går via olika portaler såsom Alibaba, Taobao och Wechat exempelvis http://qdoboya.1688.com/. Handeln riktar sig direkt mot konsumentmarknaden och distribution sköts via våra bolag i Qingdao.

– Det finns en stor efterfrågan av våra produkter för hemträdgård i Kina. Det är olika typer av odlingskrukor, substrater, näringslösningar och andra produkter som passar för hemträdgård. Vi lanserar också i Kina Combipots kända produkt ”potatopot” - kruka för potatisodling för hemmaodlare, Youtube https://www.youtube.com/watch?v=9BktD-_fxlM

Marknaden är stor inom hemträdgård i Kina och försäljningen första månaden uppgick till närmare 200 000 kr. Vi räknar med att kunna få en betydande tillväxt genom vår direktförsäljning till konsument i Kina de närmaste åren säger Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB.

För mer information, vänligen kontakta: VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 998070

Kort om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en av världens ledande totalleverantörer inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare, samt logistikföretag. Bolagets kunder är ofta odlare eller distributörer. Tillverkning av produkterna sker i Kina, Polen och Kenya. Totalt har Oboya Horticulture Industries AB 371 personer anställda. Huvudkontoret ligger i Lerum, strax utanför Göteborg

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar