Oboya Horticulture tar ny order i Kina

Oboya Horticulture har genom sitt dotterbolag Oboya Commerce & Trade Co Ltd, Kina tecknat nytt avtal med ett större jordbruksbolag. Avtalet avser leverans av substrater till ett ordervärde om ca 4 MCNY. Det finns en stor efterfrågan av våra produkter i Kina och vi fortsätter löpande att ta nya order från nya kunder.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Tillverkning sker i våra fabriker i Kina, Polen, Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar