Sista dag för handel med BTA

Sista dagen med handel i Oboya Horticulture Industries AB(publ):s BTA (Betald Tecknad Aktie) är torsdagen den 7 januari 2016.

Avstämningsdag för omvandling av BTA är måndagen den 11 januari 2016. Aktier beräknas distribuerade till respektive VP-konto/depå är onsdagen den 13 januari 2016.

För mer information, vänligen kontakta: VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 998 070

Kort om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en av världens ledande leverantörer inom dagliga förbrukningsvaror och logistik produkter till odlingsindustrin samt konsument produkter för hemmaodling och inomhusmiljö. Tillverkning sker i våra fabriker i Kina, Polen, Danmark och Kenya. Totalt har Oboya Horticulture Industries AB 371 personer anställda. Huvudkontoret ligger i Lerum, strax utanför Göteborg

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar