Tidigareläggning av delårsrapport

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för kvartal 1, januari-mars 2017. Rapporten kommer att publiceras onsdagen den 10 maj 2017. Tidigare kommunicerat datum var 18 maj 2017.


För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.seOm Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Tillverkning sker i våra fabriker i Kina, Polen, Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar