Observer Sverige och Waymaker samlar all verksamhet i ett bolag

Från den 1 januari 2005 kommer all verksamhet som idag bedrivs i systerbolagen Observer Sverige AB och Waymaker AB att samlas i Observer Sverige AB. På detta sätt kan ett integrerat erbjudande skapas kring hela kommunikationscykeln, från söka målgrupper och skicka information till bevaka publiciteten och analysera resultatet.

Nuvarande Waymaker erbjuder lösningar för att söka, kontakta och kommunicera med journalister och andra viktiga målgrupper. Observer Sverige erbjuder lösningar för att bevaka sin egen och annan relevant publicitet samt att analysera den och ta fram beslutsunderlag. ”Vi vässar nu vårt erbjudande mot en av världens mest utvecklade kommunikationsmarknader – den svenska. Vi har i dialog med ett flertal kunder mött ett behov av att kunna knyta ihop delarna i kommunikationsprocessen genom integrerade lösningar. Idag finns inte någon aktör som möter detta behov tillräckligt väl. Dessutom tar vi ett viktigt steg för att underlätta tillgängligheten för våra svenska kunder till vårt totala tjänsteutbud på alla Observer-koncernens tretton marknader”, säger Andreas Falkenmark, vd för Observer Sverige AB. De senaste årens snabba tekniska utveckling inom kommunikationslösningar och omvärldsbevakning har öppnat nya möjligheter. I takt med detta har också kundernas krav och förväntningar förändrats. Snabbhet, enkelhet och tillgänglighet blir allt viktigare för den professionella kommunikatören. Med sitt nya erbjudande och arbetssätt kommer Observer Sverige att ännu effektivare möta dessa behov. En viktig del kommer att vara den integrerade webbaserade plattformen. Här kommer hela tjänsteutbudet successivt att göras tillgängligt. En lika viktig del av helhetserbjudandet kommer samtidigt tillgängligheten till olika medarbetarkompetenser att vara. För vidare information: Andreas Falkenmark, vd, Observer Sverige AB telefon: +46 8 507 410 40 e-mail: andreas.falkenmark@observer.se

Om oss

Observer Sverige AB ingår i börsnoterade Observer AB, världsledande inom kommunikationslösningar och omvärldsbevakning. Koncernen har verksamhet i 13 länder, omsätter 1 800 MSEK och har 2 700 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar