ObsteCare AB deltar på NFOG, Odense 10–13 juni 2018

För 41:e gången hålls den Nordiska Kongressen för Obstetrik och Gynekologi i Danmark, juni 2018. Ett tredagarsprogram har sammanställts av Vetenskapliga Kommittén och omfattar de mest aktuella ämnena inom obstetrik och gynekologi.

Värksvaghet är svårbehandlat och leder många gånger till onödigt lidande för mamman och belastar sjukvårdens resurser hårt.ObsteCare deltar för att presentera AFL®-metoden.
Genom att använda sig av AFL®- (Amniotic Fluid Lactate) och mäta lactatnivån i fostervattnet i en långsamt framskridande förlossning, får förlossningspersonalen användbar information som ger bättre beslutsunderlag för hantering framåt. Förlossningen kan individanpassas vilket ökar chansen till en normal förlossning med färre komplikationer för både mamma och bebis.

ObsteCare – för tryggare födslar.

För mer information kontakta:
Johan Itzel, VD
+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt.
En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar