ObsteCare AB förstärker med ett tungt namn i branschen – Claes Blanche

ObsteCare ser fram emot en ökad försäljning och fler distributionskontrakt genom att förstärka sälj och marknadsorganisationen med Claes Blanche som har lång och bred erfarenhet från olika bolag inom Life Science.

Claes Blanche har framgångsrikt arbetat med att etablera sälj och distributörsorganisationer inom IVD segmentet (in vitro diagnostiska system) till olika marknader runt om i världen. Närmast kommer Claes från Boule Diagnostics och en position som global sälj- och marknadschef. Under Claes 6 år på Boule har försäljning fördubblats från ca 200 mKr till över 400 mKr, samt att tillsammans med Boules tidigare VD, Ernst Westman, ha medverkat till att börsvärdet på Boule Diagnostics stigit från 300 miljoner kronor till över 1,4 miljarder kronor.

ObsteCare arbetar nu intensivt med fortsatt lansering av AFL®-metoden samt breddning av sitt säljerbjudande. 

ObsteCare – för tryggare förlossningar.

För mer information, kontakta:
Johan Itzel, VD

+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar