Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

FORTSATT STARK TILLVÄXT UNDER ÖKANDE LÖNSAMHET

1 januari 2007 – 30 juni 2007

• Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 48,5 MSEK (19,2)

• Bruttovinstmarginalen steg till 56,4 procent (51,0)

• Rörelseresultatet ökade till 5,3 MSEK (1,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,0 procent (5,2)

• Resultat efter skatt var 3,7 MSEK (0,6). Nettomarginalen steg till 7,6 procent (3,4)

• Resultat per aktie uppgick till 0,7 SEK (0,1) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

• Prognos för helåret 2007 ligger kvar på en omsättning om drygt 120 MSEK och ett rörelseresultat omkring 15 MSEK


1 april – 30 juni 2007

• Nettoomsättningen ökade med 208 procent till 14,0 MSEK (4,5)

• Rörelseresultatet var 0,0 MSEK (-1,0)

• Resultat efter skatt uppgick till -0,1 MSEK (-0,8)

• Resultat per aktie var 0,0 SEK (-0,2) (baserat på genomsittligt antal aktier)

• Fyra nya agenter kontrakterade under andra kvartalet (Grekland, Belgien, Portugal och Island)

• Odd Molly listades på First North den 18 juni

• Etablering av dotterbolag och lokalkontor i USA


VD kommenterar utvecklingen
Det sjuder av liv kring Odd Molly – i den egna organisationen och på den internationella modearenan. Utvecklingen var fortsatt stark under årets första sex månader och vi upplever en fantastisk efterfrågan på våra vackra kläder. Vi växer både på våra mer etablerade och nya marknader, vilket jag ser som ett klart styrkebevis. Särskilt positiv var utvecklingen på de två viktiga modemarknaderna Storbritannien, med en tillväxt på drygt 400 procent under perioden, och USA, som under första halvåret utgjorde Odd Mollys tredje största marknad.

Vi har under sommaren knutit till oss nya agenter med stor branscherfarenhet och kontaktnät i fyra länder, vilket gör att vi kan få en än mer stabil etablering av varumärket på dessa marknader.

I takt med utvecklingen, och för att samla kraft för fortsatta satsningar, har vi under perioden förstärkt organisationen, flyttat till nya lokaler i Stockholm och öppnat kontor i Los Angeles. Samtidigt har bolaget Odd Molly tagit steget till First North.

Sammantaget ser utvecklingen mycket positiv ut, helt i linje med vår förväntan och med den prognos för innevarande år som ligger fast. Första halvårets utfall är, med Odd Mollys affärsmodell, ett resultat av den införsäljning som skedde tidig höst 2006 och andra halvårets försäljning är utfallet av de tecknade bindande order som bolaget mottog i mars i år.

För närvarande har höstens varor börjat nå återförsäljarna och kollektionen har mottagits positivt. I augusti lanserades Odd Mollys vår- och sommarkollektioner 2008 på en välbevakad modevisning i Hollywood. Vi är nu mitt uppe i en hektisk fas med mässor och försäljning av dessa kollektioner och ser fram emot en fortsatt framgångsrik resa med Odd Molly.

Christina Tillman, verkställande direktör


För mer information se bifogad pdf eller kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-106000

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under Press.

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.

Prenumerera

Dokument & länkar