Order för vår/sommar 2008 - ökar med 158 procent

Odd Mollys nyligen avslutade införsäljning av vår-/sommarkollektionen 2008 visar en fortsatt mycket stark tillväxt. Lagda order för det första halvåret 2008 ökade med 158 procent till cirka 125 MSEK jämfört med motsvarande period 2007, då försäljningen uppgick till 48,5 MSEK.

Odd Molly säljer kläder för kvinnor till externa återförsäljare över hela världen. Orderläggningen för våren och sommaren 2008 avslutades i veckan och denna visar att Odd Molly har fått bindande order för det första halvåret 2008 motsvarande en försäljning om cirka 125 MSEK. Detta skulle innebära en försäljningsökning om 158 procent jämfört med första halvåret 2007. Viss osäkerhet jämfört med slutligt utfall finns, bland annat till följd av framtida valutakursutveckling och enstaka återförsäljares utveckling.

Orderingången ökade starkt på både etablerade och nya marknader. Den ökade ordervolymen är ett resultat av såväl högre snittorder som nya återförsäljare.

De kraftigaste ökningarna och den största volymen svarade Sverige, Norge och Danmark för. Särskilt glädjande är att de två viktiga modeländerna Storbritannien och Italien mer än dubblerade sina ordervolymer för det första halvåret 2008.

I USA ökade ordervolymen med över 60 procent för vår- och sommarkollektionerna 2008. Avsaknaden av lokal närvaro medförde vissa störningar i logistikflödet under våren 2007. Odd Molly har vidtagit åtgärder för att bättre styra och kontrollera varuflödet och kundkontakterna på den amerikanska marknaden genom att öppna ett administrativt kontor och dotterbolag i USA under sommaren 2007.

Efter avslutad orderläggning producerar Odd Molly kommande kollektion baserad enbart på lagda order, vilket medför minimal lagerbindning och risk.

”Det kommande halvåret ser fantastiskt bra ut. Till våra framgångsfaktorer hör en mycket stark kollektion, bra relationer och ett stärkt varumärke, men jag tror också att vår affärsmodell med två orderläggningar per år leder till successivt större snittorder. De etablerade återförsäljarna vet att våra kläder har hög genomförsäljning och att de inte kan göra tilläggsbeställningar under säsong. Nu gäller det att bli ännu bättre inom alla områden och se till att vi med vår höga tillväxttakt kan fortsätta utveckla och leverera unika kläder av världsklass”, säger Christina Tillman, VD för Odd Molly.


[REMOVED GRAPHIC]
Se PDF

De fyra största länderna Sverige, Norge, Danmark och USA står tillsammans för två tredjedelar av det totala ordervärdet för första halvåret 2008.

Odd Molly har ett omfattande nätverk av oberoende butiker och återförsäljare runt om i världen vilket ger en bra riskspridning. Bland dessa kan nämnas Fred Segal i USA, Selfridges i London, Galleries Lafayette i Paris, NK i Sverige, Isetan i Tokyo och många fler. Varumärket finns även i ett antal kedjor med varuhus eller butiker såsom Antropologie och Nordstroms i USA samt El Corte Inglés i Portugal som är en av våra nya marknader.

Odd Mollys produkter säljs i 33 länder runt om i världen och bolaget har idag lokal representation i 22 av dessa genom 16 självständiga agenter och 2 distributörer.

Prognosen för helåret 2007 ligger fast med en omsättning om drygt 120 MSEK och ett rörelseresultat om omkring 15 MSEK. Odd Molly kommer inte att lämna någon prognos för 2008.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00


Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under Press.


Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs idag i 33 länder runt om i världen via 18 självständiga agenter och distributörer. Odd Molly har 22 anställda. Omsättningen 2006 uppgick till 54,5 MSEK och rörelseresultatet till 4,9 MSEK. För 2007 förväntas omsättningen uppgå till drygt 120 MSEK med ett rörelseresultat omkring 15 MSEK. Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.


Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2007 lämnas den 30 oktober 2007

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.

Prenumerera

Dokument & länkar