VD-skifte i Odd Molly under 2018

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 5 februari 2018

Anna Attemark har informerat bolagets styrelse om att hon önskar lämna sin position som VD i Odd Molly, och anta ett nytt operativt uppdrag utanför bolaget. Styrelsen har beslutat utse Jennie Högstedt Björk, idag vice VD och sortimentschef, till hennes efterträdare. Vd-skiftet kommer att ske senast under augusti 2018. Anna Attemark har sex månaders uppsägningstid.

Anna Attemark och Jennie Högstedt Björk kom båda till Odd Molly i december 2011 och har lett bolaget genom ett omfattande förändringsarbete, från en situation med vikande försäljning till en stärkt position och ökad försäljning i en marknad i stor omvandling.

”Jag beklagar Anna Attemarks beslut att lämna sin roll på Odd Molly, men är samtidigt mycket glad över att Jennie Högstedt Björk valt att tacka ja till att växla upp sitt ansvar när Anna lämnar. Under Annas tid som VD har Odd Molly tagit kontroll över distributionen på våra nyckelmarknader och tidigt satsat på försäljning i digitala kanaler, där Odd Mollys webbshop sedan start utvecklats mycket starkt och idag svarar för en avsevärd del av den totala försäljningen. Förutom den kontinuitet vi får när Jennie tar vid får vi fortsatt stor glädje av hennes erfarenhet inom digital försäljning och sortimentsutveckling och -styrning”, säger Patrik Tillman, styrelsens ordförande.

”Jag är väldigt stolt över den förändringsresa vi tillsammans genomfört på Odd Molly, och det är med stort vemod jag fattat beslutet att gå vidare från detta fantastiska team och Mollys unika livsstilskoncept. Samtidigt är jag övertygad om att det är rätt tillfälle för en ny kraft att ta vid efter mina snart sju år som VD. Att Jennie väljer att ta stafettpinnen gör beslutet lättare”, säger Anna Attemark, avgående VD.

”Odd Molly är ett unikt varumärke med en fantastisk potential. Jag ser fram emot att, tillsammans med övriga teamet, fortsätta utveckla vårt erbjudande i alla kanaler för både befintliga och nya marknader. Vi verkar i en bransch som just nu genomgår en kraftig förändring och jag triggas av utmaningen att hitta nya vägar för att lyckas under de förutsättningarna”, säger Jennie Högstedt Björk, vice VD och tillträdande VD.


Kort fakta om Jennie Högstedt Björk

Jennie är född: 1975

Hon är civilekonom från Stockholms universitet.

Sedan december 2011 sortimentschef och vice VD.

Bakgrund: Har tidigare arbetat på H&M och har bakgrund som business controller, sektionschef, divisionschef samt som onlineansvarig på inköp.
Innehav i Odd Molly (per den 1 februari 2017): 8 000 aktier, 150 000 teckningsoptioner och 21 950 aktier via närstående.

Kontaktuppgifter

Patrik Tillman, styrelsens ordförande
+46 733 50 61 20

Anna Attemark, avgående VD
+46 8 522 28 502

Jennie Högstedt Björk, vice VD och tillträdande VD
+46 8 522 28 509

Detta är sådan information som Odd Molly International AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018, kl. 08.55 CET.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida https://corporate.oddmolly.com/sv/bildbank-1987/ under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.   

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.

Prenumerera