ODEN bygger ut E6

ODEN har från Vägverket fått i uppdrag att bygga en ny etapp motorväg på E6 mellan Tanumshede och Knäm. Uppdraget avser 6 km motorväg, inklusive fem broar samt utbyggnad av kringliggande vägar. Kontraktsumman uppgår totalt till 264 Mkr.

Pressmeddelande för omedelbar publicering, 15 september 2008

“ODEN har medverkat i ett flertal av de stora väg- och järnvägsbyggena i Sverige. Uppdraget att bygga en ny etapp motorväg på E6 är ett resultat av vår fortsatt tydliga satsning på infrastruktur”, säger Björn Andersson, VD för ODEN.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar