Inför extra bolagsstämman för Oden Control AB

Information om föreslagen oden Controls förvärv av ASAB Actuator Solutions AB

Information för Oden Control ABs aktieägare inför extra bolagstämman 2017-12-22. I pressmeddelandet finns all information i flera bifogade filer.

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.