Oden Control utser Sedermera fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

Oden Control AB har utsett Sedermara till likviditetsgarant för kontinuerligt ställa priser på vardera köp-och säljsida i orderboken för Oden Controls aktie.

Oden Control AB har också utsett Sedermera fondkommission till likviditetsgarant för

kontinuerligt ställa priser på vardera köp-och säljsida i orderboken för

Oden Controls AB aktie.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet i aktien för nya och gamla aktieägare

samt säkerställa en liten skillnad mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Likviditetsgarantin har påbörjats idag, den 21 juni 2018.

För mer information kontakta:

Harri Porttila, VD
Oden Control AB
Tel: 08 7 677 657
E-post oden@odencontrol.com

Om Oden Control AB:
Oden Control AB utvecklar, tillverkar och säljer elektriska ställdon baserade på Oden-växeln. Växeln kännetecknas av hög verkningsgrad och precision. Bolaget grundades 1997 och har sitt säte i Nykvarn. Oden Control AB är noterad på Aktie Torget sedan 2013 och handlas via banker och fondkommissionärer.

08 7 677 657, oden@odencontrol.com, www.odencontrol.se

Org.nr. 556529-7057, Styrelsens säte: Nykvarn

Oden Control AB (publ)   Norra Bruksgatan 2,   155 33 Nykvarn

VD Oden Control AB

Adress:

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel. 08 7677657

Mob: 070 3177384

harri.porttila@odencontrol.se

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera