Stor order av  ställdon

Oden control har fått order på ställdon

En stor kund i Sverige har lagt order på Oden ställdon i dag. Ordervärde uppgår till 220.000 sek.

Oden Control AB
Norra Bruksgatan 2
155 33 Nykvarn
Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se
www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar