RÄDDAR INSEKTERNA – OCH MÅNGFALDEN

– DET HÄR ÄR BLAND DET ROLIGASTE JAG VARIT MED OM SOM BONDE.Det säger säger Håkan Wahlstedt, lantbrukare och ordförande för Odling I Balans. När han ser på sina blommande så kallade SamZoner fyllda av surrande humlor och vildbin.

Odling i Balans sår SamZoner för att öka den biologiska mångfalden och skydda naturen. Genom att odla remsor med örter och gräs som ger både föda och husrum åt insekter kan man öka antalet vilda pollinerare och fältfåglar i jordbrukslandskapet. En smart kombination av remsor med olika arter gör att man kan få flera funktioner. SamZonerna kan förhindra förluster av fosfor som övergöder våra vattendrag, de kan bli promenadstigar ut i landskapet för allmänheten. De kan bli användbara körvägar för lantbrukare så att man slipper köra med tunga ekipage på fältet och skydda marken mot markpackning. För vissa grödor exempelvis oljeväxter och åkerbönor kan man öka skördarna genom att SamZonerna ger föda åt pollinerarna hela säsongen. Det gynnar också honungsproducenter. Andra funktioner som SamZonerna kan ge är att främja naturliga fiender, vilket minskar bekämpningsbehovet. SamZonerna kan anpassas för att locka fältvilt.

Detta är ett unikt samarbete med flera i lantbruksbranschen, forskare, rådgivare och miljöorganisation. Ört och gräs-blandningar är sådda på Odling I Balans gårdar samt några andra gårdar i Sverige. De kommer att visas upp bland annat på den stora lantbruksmässan på Borgeby den 27 och 28 juni. Mer information www.odlingibalans.com/projekt/samzon-37709980

Det är roligt att så blommande kantzoner som jag vet fylls med surrande humlor! Säger Håkan Wahlstedt lantbrukare och ordförande för Odling I Balans.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar