BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Helåret 2012

FJÄRDE KVARTALET 2012

  • Orderingången uppgick till 398 MSEK (391)
  • Nettoomsättningen uppgick till 408 MSEK (416)
  • Resultat före skatt uppgick till 28 MSEK (43)
  • Tre förvärv genomförda med en årlig nettoomsättning på ca 60 MSEK

HELÅRET 2012

  • Orderingången ökade med 4 % till 1 630 MSEK (1 573)
  • Nettoomsättningen ökade med 3 % till 1 631 MSEK (1 590)
  • Resultat före skatt uppgick till 159 MSEK (172)
  • Resultat efter skatt uppgick till 127 MSEK (126)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,47 kr (5,52)*
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 kr per aktie (3,50)

* Avser periodens totalresultat.

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22

eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 28 rörelsedrivande enheter i 14 länder.

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera