Bokslutskommuniké Helåret 2016

Fjärde kvartalet 2016

 • Orderingången ökade med 16 % till 669 MSEK (577)
 • Nettoomsättningen ökade med 12 % till 654 MSEK (581)
 • Rörelseresultatet ökade med 31 % till 76 MSEK (58)
 • EBITA ökade med 27 % till 81 MSEK (64)
 • Resultat före skatt ökade med 29 % till 74 MSEK (58)
 • Resultat efter skatt ökade med 32 % till 60 MSEK (45)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,59 kr (1,96)
 • Två förvärv, RF Partner AB med dotterbolag samt Sitek-Palvelu OY

Januari - december 2016

 • Orderingången ökade med 8 % till 2 413 MSEK (2 226)
 • Nettoomsättningen ökade med 7 % till 2 382 MSEK (2 232)
 • Rörelseresultatet ökade med 15 % till 259 MSEK (225)
 • EBITA ökade med 13 % till 277 MSEK (246)
 • Resultat före skatt ökade med 15 % till 255 MSEK (221)
 • Resultat efter skatt ökade med 16 % till 201 MSEK (173)
 • Resultat per aktie uppgick till 8,70 kr (7,50)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 kr per aktie (5,00)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 35 rörelsedrivande enheter i 14 länder

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, centrala Östeuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera