Bokslutskommuniké Helåret 2017

Fjärde kvartalet 2017

 •    Orderingången ökade med 10 % till 738 MSEK (669)
 •    Nettoomsättningen ökade med 14 % till 742 MSEK (654)
 •    Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (76)
 •    EBITA uppgick till 79 MSEK (81)
 •    Resultat efter skatt uppgick till 57 MSEK (60)
 •    Resultat per aktie uppgick till 2,46 kr (2,59)


Januari – december 2017 

 •    Orderingången ökade med 16 % till 2 793 MSEK (2 413)
 •    Nettoomsättningen ökade med 15 % till 2 739 MSEK (2 382)
 •    Rörelseresultatet ökade med 9 % till 282 MSEK (259)
 •    EBITA ökade med 11 % till 308 MSEK (277)
 •    Resultat efter skatt ökade med 6 % till 214 MSEK (201)
 •    Resultat per aktie uppgick till 9,25 kr (8,70)
 •    Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor per aktie (5,50)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 36 rörelsedrivande enheter i 14 länder

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar