Delårsrapport Januari - September 2007

TREDJE KVARTALET 2007
· Omsättningen uppgick till 322 MSEK (335)
· Resultat före skatt uppgick till 29,3 MSEK (29,8)
· Orderingången uppgick till 332 MSEK (346)
· Förvärv i Danmark inom industribatterier

JANUARI – SEPTEMBER 2007
· Omsättningen ökade med 1 % till 1 065 MSEK (1 058)
· Resultat före skatt ökade med 13 % till 106 MSEK, exklusive fastighetsförsäljning uppgick
resultatet till 93 MSEK (94)
· Resultat efter skatt uppgick till 75 MSEK (67)
· Vinst per aktie efter skatt uppgick till 3,23 kr (3,29)

Jämförelsetalen omsättning, orderingång och resultat avser exklusive avyttrad hydraulikverksamhet.
Jämförelsetalet vinst per aktie avser inklusive avyttrad hydraulikverksamhet.

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar