DELÅRSRAPPORT Q1 2012

 

FÖRSTA KVARTALET 2012

  • Orderingången ökade med 11 % till 451 MSEK (407)
  • Nettoomsättningen ökade med 11 % till 426 MSEK (384)
  • Resultat före skatt ökade med 22 % till 48 MSEK (40)
  • Resultatet efter skatt ökade med 24 % till 36 MSEK (29)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,55 kr (1,24)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22

eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 24 rörelsedrivande enheter i 14 länder.

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar