DELÅRSRAPPORT Q1 2013

FÖRSTA KVARTALET 2013

  • Orderingången uppgick till 423 MSEK (451)
  • Nettoomsättningen uppgick till 417 MSEK (426)
  • Resultat före skatt uppgick till 38 MSEK (48)
  • Resultat efter skatt uppgick till 29 MSEK (36)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,24 kr (1,55)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 28 rörelsedrivande enheter i 14 länder.

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar