DELÅRSRAPPORT Q2 2013

ANDRA KVARTALET 2013

  • Orderingången uppgick till 416 MSEK (445)
  • Nettoomsättningen uppgick till 434 MSEK (437)
  • Resultat före skatt uppgick till 36 MSEK (48)

FÖRSTA HALVÅRET 2013

  • Orderingången uppgick till 839 MSEK (895)
  • Nettoomsättningen uppgick till 851 MSEK (863)
  • Resultat före skatt uppgick till 74 MSEK (96)
  • Resultat efter skatt uppgick till 56 MSEK (69)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,41 kr (3,00)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22

eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 28 rörelsedrivande enheter i 14 länder.

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar