Delårsrapport Q2 2017

Andra kvartalet 2017

 • Orderingången ökade med 17 % till 693 MSEK (591)
 • Nettoomsättningen ökade med 13 % till 690 MSEK (612)
 • Rörelseresultatet ökade med 7 % till 68 MSEK (64)
 • EBITA ökade med 8 % till 74 MSEK (68)
 • Resultat efter skatt ökade med 4 % till 51 MSEK (49)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,21 kr (2,12)
 • Två förvärv, Rauheat OY och Candelux Sp.z o.o. 


Januari - juni 2017

 • Orderingången ökade med 16 % till 1 395 MSEK (1 200)
 • Nettoomsättningen ökade med 15 % till 1 360 MSEK (1 185)
 • Rörelseresultatet ökade med 17 % till 141 MSEK (121)
 • EBITA ökade med 16 % till 151 MSEK (130)
 • Resultat efter skatt ökade med 15 % till 106 MSEK (93)
 • Resultat per aktie uppgick till 4,61 kr (4,01)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 36 rörelsedrivande enheter i 14 länder

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar