Samgående mellan Internordic Bearings AB och Indoma AB

OEM Internationals två dotterbolag, Internordic Bearings AB och Indoma AB går samman till ett bolag under namnet Internordic Bearings AB. Det nya Internordic Bearing kommer att omsätta ca 110 MSEK och erbjuda ett av marknadens starkaste sortiment av lager och tätningar.

”Samgåendet mellan Internordic och Indoma skapar ett bredare kunderbjudande som ger kunderna möjlighet att köpa både tätningar och lager från samma leverantör. Det bredare sortimentet tillsammans med en offensiv fortsatt satsning kommer att göra oss intressantare för nya kunder.” säger Fredrik Tengstrand, Bolagsgruppschef OEM International.


För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef OEM International AB på tel. 075-24 24 022 eller Fredrik Tengstrand, bolagsgruppschef Development OEM International AB på tel. 075-24 24 019.


Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar