Valberedningens förslag till styrelse i OEM International AB

 

Valberedningen föreslår att Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Lars-Åke Rydh, Petter Stillström och Agne Svenberg omväljs som ledamöter i styrelsen.

Valberedningen föreslår vidare omval av Lars-Åke Rydh som ordförande i styrelsen.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat.

Förslaget stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 81 % av rösterna och cirka 46 % av antalet aktier.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår av OEM Internationals hemsida www.oem.se .

OEM Internationals årsstämma äger rum den 26 april 2012 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22 i Tranås.

Tranås den 1 mars 2012

Valberedningen

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Lars-Åke Rydh på telefon 0705-92 45 70 alternativt e-post lasse@lasserydh.se

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 24 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter för industriell automation.

 För mer information – se www.oem.se

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar