Valberedningens förslag till styrelse i OEM International AB

 

Valberedningen föreslår att Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker Löfgren, Lars-Åke Rydh, Petter Stillström och Agne Svenberg omväljs som ledamöter i styrelsen.

Valberedningen föreslår vidare omval av Lars-Åke Rydh som ordförande i styrelsen.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat.

Förslaget stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 81 % av rösterna och cirka 46 % av antalet aktier.

Valberedningens ledamöter samt information om nuvarande styrelseledamöter framgår av OEM Internationals hemsida www.oem.se.

OEM Internationals årsstämma äger rum den 26 april 2012 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22 i Tranås.

Tranås den 1 mars 2012

Valberedningen

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Lars-Åke Rydh på telefon 0705-92 45 70 alternativt e-post lasse@lasserydh.se

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 24 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter för industriell automation.

 För mer information – se www.oem.se

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar