Dåliga officerslöner försvarshot

Dåliga officerslöner försvarshot - Personalen är försvarets viktigaste resurs. Därför är det nödvändigt med konkurrenskraftiga löner som värderar officerarnas höga kompetens och yrkeskunnande. Det menar Officersförbundets ordförande Lars Fresker i en kommentar till ESO-rapporten "I rikets tjänst" som presenterades i dag. Studien har djupanalyserat kåranda och löneutveckling för diplomater och tullare. Men även officerarna finns omnämnda. I en debattartikel i Dagens Nyheter talar rapportförfattarna om att officerarnas lönelyft ätit upp anslag som kunde ha gått till utbildning av värnpliktiga, stora övningar och inköp av modern krigsmateriel. Officersförbundet granskar för närvarande ESO-rapportens uppgifter, men redan nu kan några invändningar riktas mot studien och DN-artikeln. - Det är viktigt att fortsätta materielförnyelsen inom Försvarsmakten och att stärka värnplikten. Men man får inte glömma att det krävs yrkesofficerare för att genomföra övningar och utbildning. Vad hjälper det med den senaste tekniken om det inte finns kompetenta officerare som kan leda verksamheten. Samtidigt som den gångna tioårsperioden varit den mest turbulenta i försvarets moderna historia är yrkesmilitärer eftertraktade på den civila arbetsmarknaden. På många militära förband finns vakanser och många officerare tvekar om sin framtid i yrket. I det läget är det nödvändigt att använda löneinstrumentet för att behålla befälen och deras kunnande, menar Fresker. Det är inte heller rimligt att göra den koppling mellan försvarsanslaget och officerarnas löner som ESO-författarna gör. Löner som anpassas till försvarsanslaget skulle gå upp och ner beroende på hotbild och säkerhetspolitiska bedömningar. Det ena året skulle det kunna innebära kraftiga höjningar, och nästa sänkningar. Med en så oförutsägbar personalpolitik skulle officersflykten ha varit ännu större. - Problemet är att offentlig verksamhet i stort har tappat i löneutveckling, inte att vissa grupper avviker från detta. Att vara officer är generellt sett inget höglöneyrke. Lägst lön för officerare är efter det senaste avtalet 15 600 kronor i månaden. Högre upp i graderna, efter många tjänstgöringsår och genomförda utbildningar finns ett antal officerare som har höga löner. Men man bör komma ihåg att officerarnas karriärgång skiljer sig radikalt från de flesta andra statsanställda, och att kravprofilen för militäryrket är så gott som unik, kommenterar Officersförbundets ordförande Lars Fresker. För kommentarer: Lars Fresker: 070-628 25 81, Pressansvarig Patric Rylander: 08-440 83 48, 070 - 552 92 19 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00770/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar