Möt nordiska officerare i Stockholm

2016-10-13

Försvarsmakterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland står alla inför samma utmaning: brist på pengar relativt de ökade krav som omvärldsläget ställer. Idag och imorgon samlas officerare från sex militära fackförbund i Stockholm för att diskutera läget.

– Nu på torsdagsmorgonen hade varje land en genomgång av de utmaningar man möter. Det är slående hur ekonomin är ett problem i samtliga länder. Likartade trender syns även när det gäller diskussionen kring den militära personalens utbildning och roll i det militära försvaret, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Är du intresserad av att, under fredagsförmiddagen 14 oktober, möta representanter från de närvarande nordiska fackförbunden för officerare och militär personal, kontakta Daniel Skoglund, pressansvarig på Officersförbundet. Kontaktuppgifter finns nedan.

Mötet sker som en del i nätverket Nordisk officersallians, NOA. De ingående förbunden turas om att vara värdar för samarbetet. Normalt hålls ett till två möten per år. Syftet med samarbetet är att jämföra utvecklingen för den militära personalen i de olika länderna för att förbunden bättre ska kunna tillvarata den militära personalens behov i respektive land, samt få insyn i vilka effekter grannländernas vägval får för de olika försvarsmakterna.

2016 har Officersförbundet värdskapet. Nästa år kommer Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) att ta över värdskapet.

Närvarande organisationer är:

Från Sverige:

Officersförbundet

Från Norge:

Befalets Fellesorganisasjon

Norges Offisersforbund

Från Danmark: 

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

Från Finland:

Päällystöliitto

Upseeriliitto

För ytterligare information, kontakta:  

daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet, 0765-254 085

För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar