Nu försvinner den allmänna värnplikten

Propositionens delar om folkförankring är bara tomma ord: Nu försvinner den allmänna värnplikten - Om regeringens proposition går igenom urholkas den allmänna värnplikten och försvarets förankring i samhället försvinner, säger Officersförbundets ordförande Per Wahlberg, med anledning av propositionen om försvaret som lämnades till riksdagen idag. Officersförbundet är oroat över att de stora försvarspolitiska frågorna gömts undan och att debatten bara handlar om olika förband och regionalpolitiska avvägningar. - Det verkar som om ingen vill ta i de stora försvarspolitiska frågorna, de har helt kommit bort. - Det är naturligt att det blir diskussion om olika orter och förband när det ska genomföras en så stor omstrukturering. Men debatten kan inte bara handla om olika orter och förband, och om att plocka regionalpolitiska poäng. Politikerna måste diskutera de långsiktiga konsekvenser som förslaget får för Sveriges försvar, säger Per Wahlberg. Enligt regeringens inriktning i propositionen ska maximalt 18 000 värnpliktiga utbildas om året. Det borde, enligt Officersförbundet, ha kompletterats med korttidsutbildning under cirka tre månader för återstoden av den vapenföra åldersklassen. - Nu kommer försvaret att få mycket svårt att klara bemanningen av utlandsstyrkorna och rekryteringen av nya officerare. Om försvaret ska bli den kompetensorganisation som ÖB och politikerna vill ha gäller det att få tillgång till hela samhällets resurser. Det får man bara genom en värnplikt som är allmän i ordets rätta bemärkelse, säger Per Wahlberg. Enligt Officersförbundet skall de som gör värnplikt under kortare tid bli en resurs för frivilligorganisationerna eller placeras i en utbildningsreserv som ska vara grunden för Sveriges förmåga att anpassa sig om läget i omvärlden förändras. De kan också lyftas in i den längre utbildningen om de är lämpliga att bli yrkes- eller reservofficerare, eller om de visar intresse för internationell tjänstgöring. Enligt Officersförbundet skulle den här lösningen kräva ett extra tillskott på 1, 5 miljarder årligen. - Det skulle säkra Försvarsmaktens kvalitet på lång sikt samtidigt som det skulle ge Sverige en säkerhetsgaranti mot politiker som i en kritisk framtida säkerhetspolitisk situation kan få svårt att fatta beslut om att återinföra den allmänna värnplikten. Kostnaden för att restaurera den allmänna värnplikten nu är liten jämfört med vad det skulle kosta att återinföra den, säger Per Wahlberg. Officersförbundet anser att det är anmärkningsvärt att ingen politiker, eller ÖB, verkar vilja debattera betydelsen av folkförsvaret och Sveriges förmåga att anpassa sig till nya hot i framtiden. Ingen verkar heller vilja se vilka konsekvenser det får om folkförsvaret försvinner. - Regeringen skriver i propositionen att folkförsvaret är viktigt, men det finns ingenting i deras agerande som tyder på att det inte bara är tomma ord. Officersförbundet anser att den allmänna värnplikten inte bara är en fråga för försvarspolitiker, utan att det är en fråga för hela samhället eftersom den har många positiva bieffekter. - Den allmänna värnpliktens fostrande roll kan inte nog överskattas. Med en allmänt tillämpad värnplikt får ungdomar från olika miljöer och med olika bakgrund möjlighet att mötas och närma sig varandra i en verksamhet där individen måste underordna sig kollektiva intressen. På så sätt bidrar den allmänna värnplikten till att minska klyftorna och förbättra integrationen på ett sätt som saknar motstycke någon annanstans i samhället. I en SIFO-undersökning som Officersförbundet genomförde i september visade det sig att svenska folkets stöd för den allmänna värnpliten ökat och är alltjämt starkt. 64 procent av det svenska folket vill behålla den. Samtidigt har till exempel SACO, LO och TCO uttryckt hur viktig den allmänna värnplikten är. Trots det vill varken politiker eller ÖB debattera frågan. - Genom att regeringen skriver i sin proposition att folkförsvaret är viktigt, och genom att ÖB säger att den allmänna värnplikten finns kvar försöker man med ordets makt över tanken ge sken av att försvarets folkförankring inte är hotad. Det är nog en av anledningarna till att frågan hamnat i skymundan, säger Per Wahlberg. För mer information: Per Wahlberg, förbundsordförande 070 - 552 92 19 Olle Sandhaag, kanslichef 08 - 440 83 31, 070 - 580 51 04 Henrika Åkerman, informations- och pressansvarig 08 - 440 83 48, 070 - 654 45 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00240/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00240/bit0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar