Officersförbundet: Ett försvar på kredit är inte långsiktigt hållbart

2013-02-28

Officersförbundet välkomnar det svar som Försvarsmakten idag lämnat till regeringen om den långsiktiga ekonomin. Det är bra att myndigheten är fortsatt tydlig med kostnaderna för att ha ett fungerande försvar. Nu kan inte regeringen skylla ifrån sig längre.

– Vi har sedan 2009 varnat för att omställningen till ett anställt försvar bygger på för optimistiska siffror. Det är bra att Försvarsmakten är fortsatt tydlig med läget. Nu gäller det för politikerna att lyssna och verkligen på allvar försöka skapa en långsiktig balans för försvaret. Ett fungerande försvar kräver att politikerna tar ett långsiktigt ansvar, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet anser att regeringen måste utreda och snarast lämna förslag på hur anslaget till Försvarsmakten ska beräknas framöver för att uppnå och därefter vidmakthålla beslutad försvarsförmåga.  

Det duger inte att hela tiden fråga efter mer och mer beräkningar. Regeringen har kunnat ställa frågor efterhand som beräkningarna har gjorts. Nu gäller det att komma till beslut.

– Flera rapporter från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har pekat på att det är ett internationellt faktum att kostnadsutvecklingen för militär materiel är högre än inom de flesta andra sektorer. Dessutom är antagandena om personalkostnader ytterst optimistiska i internationell jämförelse. Det är en ekonomisk realitet som våra politiker måste sluta blunda för, säger Lars Fresker.

Om politikerna inte accepterar verkligheten innebär det sannolikt att hela vapenslag måste skrotas, som luftvärn, mekaniserat infanteri, stridsflyg, eller ubåtar. Det medför, så vitt Officersförbundet kan bedöma, att Försvarsmaktens förmåga att på egen hand försvara Sverige försvinner.

– Vår försvarsförmåga som enskilt land balanserar just nu på randen till ett stup. Om inte regeringen förstår allvaret nu påverkas hela Sveriges politiska position både utrikes- och säkerhetspolitiskt, säger Lars Fresker.

Utan en långsiktigt hållbar finansiering av försvaret väntar fortsatta neddragningar och kraftigt minskad attraktionskraft vid rekryteringen till det anställda försvaret.

– Försvaret har reformerats och lagts ned kontinuerligt i över tjugo års tid. Omställningen från det kalla kriget var nödvändig, men nu handlar det inte längre om det. Fortsätter politikerna att hantera kostnadsökningar genom ständiga nedskärningar kommer försvaret att kollapsa. Slutsatserna av Försvarsmaktens underlag och befintlig forskning är tydlig. Politikerna måste sluta agera som att det går att bygga ett försvar på kredit, säger Lars Fresker.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81
daniel.skoglund@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet 0765-254 085
För mer information om Officersförbundet, besök www.officersforbundet.se

Officersförbundet är ett fackförbund för officerare, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Officersförbundet organiserar 12000 aktiva medlemmar som tjänstgör eller är under utbildning inom Försvarsmakten. Förbundet består av 32 lokala officersföreningar. Officersförbundets verksamhet leds av förbundsstyrelsen.

Prenumerera

Dokument & länkar