Officersförbundet om riksdagens beslut om det framtida försvaret Försvarsbeslutet riskerar att ge ett yrkesförsvar

Officersförbundet om riksdagens beslut om det framtida försvaret Försvarsbeslutet riskerar att ge ett yrkesförsvar - Det är olyckligt att Sveriges riksdag fattar ett försvarsbeslut som innebär att vi går mot ett yrkesförsvar, utan att riksdagsledamöterna eller svenska folket debatterat konsekvenserna. Att beslutet dessutom är ekonomiskt ohållbart gör det än värre. Det säger Officersförbundets ordförande Per Wahlberg. - Beslutet innebär att antalet värnpliktiga blir så lågt att Försvarsmakten måste anställa yrkessoldater för att klara sina uppgifter. Därför är det vilseledande att säga att det inte behövs fler värnpliktiga. Officersförbundets ordförande Per Wahlberg är orolig att riksdagsledamöterna inte är medvetna om konsekvenser som beslutet de fattat kommer att få. - De har nog delvis blivit vilseledda av ÖB och Försvarsministern som bara pratar om styrkorna i beslutet. Visst finns det mycket positivt med förändringen från ett invasions- till ett insatsförsvar. Men att förslaget är underfinansierat och inte hänger ihop försvinner inte bara för att man inte talar om det. Tvärtom kommer det bli väldigt tydligt när beslutet ska genomföras. - Trots att Försvarsmakten blir beroende av yrkessoldater för att klara sina uppgifter har det inte förts någon debatt om övergången mot ett yrkesförsvar. Däremot har både ÖB och Försvarsministern sagt att det inte behövs fler värnpliktiga, och att den allmänna värnplikten även i framtiden ska vara grunden för försvaret. Sanningen är att antalet värnpliktiga blir så lågt att Försvarsmakten måste anställa soldater för att klara bland annat de internationella uppgifterna. Försvarsmakten har redan planerat för, och börjat införa ett sådant system. Enligt undersökningar från SIFO och Temo är en klar majoritet av svenskarna för den allmänna värnplikten. Officersförbundet anser att den allmänna värnplikten är ett överlägset sätt för att ge försvaret folkförankring. Samtidigt ger den Försvarsmakten tillgång till alla de kvalificerade kompetenser som finns i samhället, och som kommer behövas i det alltmer avancerade försvaret. För ett kunna rekrytera rätt personer till officerare och bra personal till de internationella insatserna behövs, enligt Officersförbundet, en värnplikt som är allmän i ordets rätta bemärkelse. - Det är en fråga om vilken typ av försvar vi vill ha. Officersförbundet anser att försvaret måste vara en del av samhället, där det finns demokratisk insyn och kontroll. Inför vi ett yrkesförsvar försvinner den kontrollen. En annan sak som Per Wahlberg är kritisk till är att riksdagen blundat för att förslaget redan nu är underfinansierat. - Sedan ÖB lämnade sin första inriktning och styrgruppen sitt förslag har det kommit flera politiska tillägg, till exempel har ambitionen i de internationella insatserna höjts avsevärt. Trots det är den ekonomiska ramen densamma som den var innan. Det gör att förslaget redan nu är underfinansierat. Det är märkligt att riksdagen fattar ett beslut som man vet att man inte har pengar till, och som med säkerhet resulterar i nya svarta hål i försvarsbudgeten. För mer information: Per Wahlberg, förbundsordförande 08 - 440 83 47, 070 - 552 92 19 Olle Sandhaag, kanslichef, 08 - 440 83 31, 070 - 580 51 04 Henrika Åkerman, informations- och pressansvarig 08 - 440 83 48, 070 - 654 45 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00600/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar