"Konkurserna i den nya ekonomin hade kunnat undvikas"

"Konkurserna i den nya ekonomin hade kunnat undvikas" Det menade flera av deltagarna vid det seminarium som Öhrlings PricewaterhouseCoopers arrangerade på onsdagen, i samband med att man presenterade sin färska rapport om ägarstyrning i snabbväxande företag. Vid seminariet, som leddes av debattören och författaren Ulla Reinius, medverkade bland andra 5:e AP-fondens tidigare vd Lennart Låftman och Lennart Koskinen, pastor primarius i Stockholms domkyrkoförsamling. "Många av de snabbväxande företag som nu försvunnit hade aldrig någon försäljning. I stället för att fokusera på att skapa värden i kundledet har de satsat alla resurser på att sälja in sina förväntningar om framtida vinster till kapitalmarknaden", sa Lennart Låftman i en inledande kommentar till vilka fel som begåtts av många av de nya, snabbväxande bolagens styrelser och ägare. Lennart Koskinen sade sig ha märkt en markant omsvängning i människors syn på tillvaron under det senaste årets dotcomkris och allmänna ekonomiska avmattning. "Om det tidigare var visionen som befann sig i fokus har många människor i näringslivet nu i stället börjat fokusera på missionen - det vill säga på det som verkligen är viktigt", sa Lennart Koskinen. Rapporten om ägarstyrning i snabbväxande företag har tillkommit på initiativ av Öhrlings PricewaterhouseCoopers och är resultatet av ett antal diskussioner och rundabordssamtal under de senaste 14 månaderna. Förutom Lennart Koskinen och Lennart Låftman har riskkapitalisten Lars- Olof Bäckman, Framfabs vd Johan Wall, Volvos tidigare koncernchef Christer Zetterberg, entreprenörerna Anna-Carin Månsson och Fredrik Landahl samt Lars Wennberg från PricewaterhouseCoopers medverkat i arbetsgruppen. Gruppen har i sitt arbete utgått från de internationella principer för ägarstyrning (Corporate governance) som fastställts av OECD. För ytterligare information kontakta Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Telefon: 08-55533611 Mobil: 070-7703611 lars.wennberg@se.pwcglobal.com Rapporten om ägarstyrning i snabbväxande företag kan beställas från Charlotte Fredlund på Öhrlings PricewaterhouseCoopers: charlotte.fredlund@se.pwcglobal.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00920/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00920/bit0001.pdf

Dokument & länkar