Öhrlings PricewaterhouseCoopers donerar 1,5 mkr till Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Öhrlings PricewaterhouseCoopers donerar 1,5 mkr till Handelshögskolan vid Umeå Universitet "Som ledande företag inom vår bransch vill vi på detta sätt ta vårt ansvar för att ytterligare utveckla revisorsutbildningen" Det säger Wilhelm Geijer, VD för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som nu donerar 1,5 mkr till forskning och utbildning inom redovisnings- och revisionsområdet vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Med denna donation vill Öhrlings PricewaterhouseCoopers stärka forskningen inom revisionsområdet i Umeå och stödja de utbildningssatsningar som görs inom civilekonomprogrammen i Umeå. Anders Söderholm, rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet, välkomnar donationen och poängterar att detta är en mycket viktig satsning på ett av Handelshögskolans prioriterade forsknings- och utbildningsområden. Wilhelm Geijer är auktoriserad revisor och har själv studerat vid Umeå universitet. Han påpekar att erfarenheterna av rekrytering av civilekonomer från Handelshögskolan vid Umeå universitet är mycket goda. "För att den högre revisorsutbildningen ska vara konkurrenskraftig i framtiden behöver den en starkare förankring i den vetenskapliga forskningen. Donationen till Handelshögskolan vid Umeå universitet är ett sätt för Öhrlings PricewaterhouseCoopers att aktivt bidra till detta", avslutar Wilhelm Geijer. Frågor om samarbetet mellan Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Handelshögskolan vid Umeå universitet kan besvaras av: Wilhelm Geijer, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 08-555 331 31, wilhelm.geijer@se.pwcglobal.com Anders Söderholm, rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet, 090-786 66 80, anders.soderholm@fek.umu.se Lars Hassel, professor företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet, 090-786 71 32, lars.hassel@fek.umu.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20010928BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20010928BIT00310/bit0001.pdf

Dokument & länkar