OK Västerbotten ökar omsättningen med 4 procent

Årsredovisningen klar: investeringar påverkar rörelseresultatet för 2017

OK Västerbottens årsredovisning för 2017 visar att föreningen ökar sin omsättning från 1,22 till 1,27 miljarder kronor och att intäkterna ökar. Rörelseresultatet minskar däremot med 2,7 miljoner kronor jämfört med föregående år.
– Vi har ökade avskrivningar. Det handlar bland annat om miljöinvesteringar för framtiden, som oljeavskiljare och spillzoner, berättar Erica Lundgren, vd.

OK Västerbotten når på sista raden i stort sett samma resultat för 2017 som 2016. Omsättningen ökar, men eftersom OK Västerbotten fortlöpande investerar i sina stationer försämras rörelseresultatet – från 6,85 till 4,16 miljoner kronor – då avskrivningarna ökar med nästan 2 miljoner kronor.

– Vi har de två senaste åren ökat investeringsutrymmet till det dubbla jämfört med tidigare år. Detta för att kunna fräscha upp och utveckla stationerna, bland annat med nya skärmtak, tvättar, oljeavskiljare och spillzoner. För oss är det helt nödvändigt att satsa på stationerna för att vi ska kunna svara upp mot våra hållbarhetsmål och för att vi ska kunna bidra till att hålla hela Västerbotten levande, berättar Erica Lundgren.

Hållbarhetsambitionerna genomsyrar hela OK Västerbottens verksamhet, där föreningens fokus framför allt ligger inom fyra områden: hållbara stationer, stärkt arbetsgivarvarumärke, nytta för kunder och medlemmar samt sociala partnerskap. Bland de mål som OK Västerbotten satt upp finns exempelvis sådana som föreningen delar med OKQ8-kedjans, det vill säga att flytta drivmedelsförsäljningen från fossilt till fossilfritt, bland annat genom fortsatt utbyggnad av HVO (hydrerad vegetabilisk olja). OK Västerbotten vill också minska sin energiförbrukning och bidra till att minska utsläppen av tungmetaller genom att investera i fler tvättar. Dessutom är ambitionen att initiera fler lokala samarbeten.

– Vårt medlemsantal ligger kvar i stort sett oförändrat på drygt 93 000 medlemmar. Vi har fått många nya medlemmar men en del försvinner bort av naturliga skäl, eftersom vi har haft många gamla medlemmar. Vi ser nu en åldersmässig förflyttning och vi ser också hur aktiviteten och engagemanget ökar bland våra medlemmar, vilket lovar gott inför framtiden, förklarar Erica Lundgren och lägger till:

– Vi vill bidra till ett Västerbotten som sprudlar av samhörighet, samarbeten och framtidstro. Vi vill vara en av de krafter som binder samman länet och gör det möjligt att resa och bo överallt.

Läs hållbarhets- och årsredovisningen för 2017 här:
http://www.okvasterbotten.se/om-foreningen/arsredovisningar/

Foton: Johan Gunséus

 

 

 

Erica Lundgren
VD
070-108 07 76
erica.lundgren@vasterbotten.ok.se

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 90 000 medlemmar och driver ett hotell samt 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön.

Om oss

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 90 000 medlemmar och driver ett hotell samt 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

OK Västerbottens årsredovisning för 2017 visar att föreningen ökar sin omsättning från 1,22 till 1,27 miljarder kronor och att intäkterna ökar. Rörelseresultatet minskar däremot med 2,7 miljoner kronor jämfört med föregående år.
Twittra det här

Citat

Vi vill bidra till ett Västerbotten som sprudlar av samhörighet, samarbeten och framtidstro
Erica Lundgren, vd, OK Västerbotten