OK Västerbotten satsar på solceller

Tidigare har OK Västerbotten och Umeå Energi samarbetat kring laddstolpar för elbilar. Nu utökas samarbetet till att också innefatta solceller. I dagarna har OK Västerbotten driftsatt solcellspaneler på huvudkontorets tak, installerade av Umeå Energi.

– På sikt vill vi hitta hållbara och energibesparande lösningar till alla våra stationer i länet, säger Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten. 

Erica Lundgren med personal. Fotograf: Johan Gunséus

Satsningen ligger i linje med OK Västerbottens långsiktiga hållbarhetsarbete. Framför allt handlar det arbetet om att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten och att ligga i framkant när det gäller nya och mindre klimatbelastande drivmedel. OK Västerbottens hållbarhetsarbete innefattar också sociala och ekonomiska aspekter, som sammantaget ska underlätta livet i Västerbotten och hjälpa kunder och medlemmar att agera mer hållbart.

– Vi vill göra det möjligt att leva var som helst i Västerbotten och för att vi ska kunna göra det måste vi tänka långsiktigt och miljömässigt klokt. Det gäller att vi hela tiden hänger med och förbättrar oss: att vi följer med i utvecklingen men att vi också tar ansvar för att driva den framåt, säger Erica Lundgren.

På OK Västerbottens huvudkontor på Parkvägen på Haga har Umeå Energi satt upp solcellspaneler. Anläggningen som har en total yta på 130 kvm fördelat på 78 solcellspaneler har en förväntad årsproduktion på 18 050 kWh.

– Satsningar på solkraft en viktig del av hållbarhetsarbetet i regionen. Vi är självklart jätteglada för att OK Västerbotten har valt en hyrlösning från oss för sin solkraftsproduktion. Med hög solinstrålning längs hela Norrlandskusten finns goda förutsättningar i regionen, så vi hoppas så klart att fler företag och organisationer väljer att bli egenproducenter, säger Eva Lendic Edlund, vd Umeå Energi Elhandel.

Nästa steg för OK Västerbotten är att se vilka möjligheter som finns för att även göra de övriga 20 bemannade stationerna i länet mer energisnåla. 

För mer information, kontakta:

Erica Lundgren, vd OK Västerbotten, 070-108 07 76
Eva Lendic Edlund, vd Umeå Energi Elhandel, 070-699 25 45 

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 90 000 medlemmar och driver ett hotell samt 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön.

Om oss

OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 90 000 medlemmar och driver ett hotell samt 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

På sikt vill vi hitta hållbara och energibesparande lösningar till alla våra stationer i länet.
Erica Lundgren, vd OK Västerbotten