Svenskt prospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras, varken helt eller delvis, i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Old Mutual offentliggör idag sitt prospekt rörande sitt erbjudande att förvärva Skandia för 43,5 miljarder kronor. Därigenom skapas en stark försäkringskoncern med fyra betydande hemmamarknader – Sverige, Sydafrika, Storbritannien och USA. Det föreslagna samgåendet bygger på en tydlig industriell logik som möjliggör stark tillväxt. Old Mutual och Skandia blir en ledande försäkringskoncern med inno­vativa och flexibla sparprodukter, som utformas och distribueras utifrån kundens önskemål och behov. Dessa produkter gynnas av de pågående demografiska förändringarna i Europa och USA. Därtill kommer koncernens starka ställning i Sydafrika. Det föreslagna samgåendet slår vakt om och utvecklar Skandias verksamheter, samtidigt som den nya koncernen får en finansiell styrka och internationell slagkraft, som skapar ökade värden för Skandias intressenter. Prospektet som publiceras idag visar på de fördelar som Skandias aktieägare får del av till följd av bildandet av Europas åttonde största försäkringskoncern: · Genom Old Mutual får Skandia en stabil, långsiktig, industriell ägare, som har tillräcklig finansiell styrka för att till fullo utveckla Skandias potential · Tillsammans kommer Old Mutual och Skandia att ha ett förvaltat kapital om 2.600 miljarder kronor och blir en av de största kapitalförvaltarna i Europa · Skandia blir koncernens övergripande varumärke i Europa. Därigenom kan de värden som under åren byggts upp i företaget tas till vara · Kunderna kan dra fördel av den trygghet som ligger i en större kapitalbas och tillgång till ett internationellt utbud av försäkrings- och sparandeprodukter · Skandia Liv kommer även fortsättningsvis att drivas ömsesidigt och ha en oberoende styrelse i Sverige med ansvar för investeringsprinciper och för att ge högsta möjliga avkastning på pensionskapitalet · Huvudkontoret för verksamheterna i Norden och Kontinentaleuropa kommer att ligga i Stockholm · Två svenskar erbjuds plats i koncernstyrelsen i London. De nuvarande aktieägarna i Skandia kommer att inneha 26 procent av ägandet i den nya koncernen · Budet innebär en premie på 21 procent i förhållande till Skandiakursen före meddelandet om att samtal pågick mellan bolagen. Budet ger också en avsevärd värdeökning jämfört med genomsnittskursen under det senaste året · Skandias aktieägare får del av tillväxten i den nya koncernen genom en avsevärd ökad utdelning respektive embedded value per aktie · Skandias aktieägare får del av årliga kostnadsbesparingar om nästan en miljard kronor. Jim Sutcliffe, koncernchefen i Old Mutual, säger i en kommentar: “Genom Old Mutual får Skandia den stabila, långsiktiga ägare som bolaget behöver. Vi har den finansiella styrka som behövs för att Skandia ska få framgång i Europa. Vi tror på den nya koncernens möjligheter, och ser fram mot att arbeta ihop med Skandias skickliga medarbetare. Tillsammans kan vi förverkliga denna vision.” 12 oktober 2005 VID FRÅGOR: Brunswick Anders Fogel 0709 62 78 42 Kreab Göran Riegnell 08 5064 5200 Christina Lindberg 08 5064 5200 För ytterligare information om Old Mutual, besök www.oldmutual.se eller www.oldmutual.com. Deutsche Bank AG London is acting for Old Mutual plc and no one else in connection with the Transaction and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as its client in relation to the Transaction and will not be responsible for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the Transaction or any transaction or arrangement referred to, or information contained in this announcement. Merrill Lynch International is acting for Old Mutual plc and no one else in connection with the Transaction and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as its client in relation to the Transaction and will not be responsible for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the Transaction or any transaction or arrangement referred to, or information contained in this announcement. Lazard & Co., Limited is acting for Old Mutual plc and no one else in connection with the Transaction and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as its client in relation to the Transaction and will not be responsible for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the Transaction or any transaction or arrangement referred to, or information contained in this announcement. The Offer, all acceptances and withdrawals thereof or pursuant thereto and all contracts made pursuant thereto and action taken or made or deemed to be taken or made under any of the foregoing shall be governed by and construed in accordance with Swedish law. The Offer is, subject to certain exceptions, not being made, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or by use of the mails or by any means or instrumentality (including without limitation, facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce, or any facility of a national securities exchange, of the United States, Canada, Australia or Japan. Accordingly, copies of this announcement or any accompanying documents are not being, directly or indirectly, mailed or otherwise distributed, forwarded or transmitted in, into or from the United States. Any persons receiving such documents (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) should observe these restrictions and should not, subject to certain exceptions, mail or otherwise distribute, forward or transmit them in, into or from the United States or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or use such means, instrumentality or facility in connection with the Offer, and so doing may render invalid any related purported acceptance of the Offer. Any persons (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) who would or otherwise intend to, or may have a contractual or other legal obligation to, forward this announcement or any accompanying documents to the United States should seek appropriate advice before taking any action. These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States. They are not an offer of securities for sale into the United States. There will be no public offer of the Old Mutual Shares in the United States. The New Old Mutual Shares have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933 (the “Securities Act”) or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States or under the applicable securities laws of Canada, Australia and Japan. Accordingly, subject to certain exceptions, the New Old Mutual Shares may not be offered or sold within the United States or Canada, Australia and Japan or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or to or for the account or benefit of any person in the United States, Canada, Australia or Japan. To the extent permissible under applicable law or regulation, and in accordance with normal Swedish market practice, Old Mutual or its brokers (acting as agents) may from time to time make certain purchases of, or arrangements to purchase, directly or indirectly, Skandia Shares or any securities that are immediately convertible into, exchangeable for, or exercisable for, Skandia Shares, other than pursuant to the Offer, before, during or after the period in which the Offer remains open for acceptance. These purchases may occur either in the open market at prevailing prices or in private transactions at negotiated prices. Any information about such purchases will be disclosed as required by law or regulation in Sweden or other relevant jurisdictions.

Kontakt

  • Old Mutual
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar