Bokslutskommuniké för 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999 * Rörelseresultatet före avskrivningar steg med 44 procent till 692 (480) Mkr * Intäkterna steg med 25 procent till 1 954 (1 567) Mkr * Vinst per aktie 5,23 (4,50) kronor * Utdelningen föreslås höjas från 4,50 till 5,00 kronor per aktie VÄSENTLIGA HÄNDELSER Fortsatt hög tillväxt i rörelsen under 1999 OMs verksamhet har fortsatt att växa i mycket snabb takt under 1999. Jämfört med 1998 ökade intäkterna med 25 procent. Den kraftigaste omsättningstillväxten har varit inom OM Technology, där intäkterna har ökat med 37 procent jämfört med föregående år. I affärsområdet Transaction ökade intäkterna med 18 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar inom affärsområdet Transaction ökade med 24 procent till 675 (543) Mkr, inom OM Technology ökade rörelseresultatet före avskrivningar med 45 procent till 123 (85) Mkr. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I AFFÄRSOMRÅDET TRANSACTION Nya omsättningsrekord på OMs börser Omsättningen på OMs börser har varit mycket stark under 1999. Jämfört med 1998 har den genomsnittliga aktieomsättningen på OM Stockholmsbörsen ökat med 42 procent till 10,4 (7,3) miljarder kronor per dag. Även inom options- och terminshandeln har handeln nått rekordnivåer. Jämfört med 1998 har den genomsnittliga dagsomsättningen stigit med 17 procent till 230 578 (196 946) derivatkontrakt per dag. Den aktierelaterade derivathandeln har ökat med 28 procent, medan handeln i räntebärande derivatprodukter har minskat med 25 procent på grund av en generell minskning i svensk räntehandel. Kundtillströmningen har varit fortsatt mycket god under 1999. Vid slutet av året uppgick antalet options- och terminskunder på OM Stockholmsbörsen till 75 448 (63 095), en ökning med 20 procent jämfört med 1998. Antalet medlemskap på OMs börser uppgick vid årets slut till 180 (173). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00690/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar