Den isländska börsen sluter avtal med OM och NOREX

Den isländska börsen sluter avtal med OM och NOREX Islands Börs har ingått ett intentionsavtal med OM Stockholmsbörsen och Köpenhamns Fondbörs avseende deltagande i börsalliansen NOREX. Enligt avtalet ska OM Technologys börssystem SAXESS, som idag används vid OM Stockholmsbörsen och Köpenhamns Fondbörs, även användas av Islands Börs. Parterna siktar på att genomföra de slutliga förhandlingarna under det andra kvartalet år 2000. För ytterligare information se bifogade gemensamma pressmeddelande eller kontakta Carl Johan Högbom, VD, OM Stockholmsbörsen 08-405 68 72 Gustaf Sahlman, informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12 GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE FRÅN OM STOCKHOLMSBÖRSEN, KÖPENHAMNS FONDBÖRS OCH ISLANDS BÖRS, 2000-03-21 Island går med i NOREX-alliansen I dag undertecknade den isländska börsen ett intentionsavtal med NOREX- alliansen. Köpenhamns Fondbörs och OM Stockholmsbörsen bildade i januari 1998 NOREX-alliansen med visionen om en gemensam nordisk värdepappersmarknad baserad på ett gemensamt handelssystem och gemensamma handelsregler. Sedan juni 1999 använder börserna i Köpenhamn och Stockholm samma handelssystem och harmoniserade regler för handel i aktier. Handeln i obligationer flyttas i höst över till det gemensamma systemet. Hans-Ole Jochumsen, VD för Köpenhamns Fondbörs och vice styrelseordförande i NOREX-alliansens bolag - Nordic Exchanges A/S säger "Vår strategi visar sig vara alltmer rätt. NOREX-alliansen skapar högst reella fördelar för kunderna. I november 1999 undertecknade NOREX-alliansen ett intentionsavtal med Oslo Börs. Genom dagens avtal med den isländska börsen växer alliansen ytterligare." Stefan Halldorsson, VD för den isländska börsen, säger i en kommentar "Den isländska aktiemarknaden har vuxit kraftigt de sista åren tack vare bland annat privatiseringar och många börsintroduktioner. Den isländska börsen har nu 74 noterade bolag. Vi hoppas att partnerskapet i NOREX kan lösa två av våra största utmaningar. Dels ersätts det nuvarande handelssystemet med ett ledande handelssystem, dels öppnas den isländska marknaden mot utländska investerare. Dessutom förenklar en anslutning till NOREX- alliansen för isländska investerare att handla på andra marknader. Tills vidare är vi alliansens minsta börs, men NOREX är utformat på ett sådant sätt, att vi också får ett ord med i laget när det gäller framtida utveckling. Därför är det ett stort och bra steg för Islands Börs att gå in i NOREX-alliansen." NOREX-alliansen verkar för att de ingående börserna får fler medlemmar och framförallt fler gemensamma medlemmar, så kallade korsmedlemmar. Antalet korsmedlemmar har sedan juni 1999 ökat från fyra till 17 stycken. Ett ökat antal medlemmar med tillgång till den nordiska marknaden bidrar till en ökad likviditet och bättre prissättning. För ytterligare information, vänligen kontakta Stefan Halldorsson, börschef Islands Börs, tel +354 525 2800/ mobil +354897 03 33. Hans-Ole Jochumsen, vice styrelseordförande Nordic Exchanges A/S och VD Köpenhamns Fondbörs, tel +45 4020 0008. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00790/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar