Den kaliforniska elbörsen väljer OM...igen

Den kaliforniska elbörsen väljer OM...igen I början av juni i år startar California Power Exchange (CalPX) en ny marknadsplats för derivathandel i el. OM Technology kommer att ansvara för den tekniska driften av marknadsplatsen genom ett så kallat facility management- avtal. Inledningsvis erbjuds en forwardmarknad för el. Utvecklingsarbetet för att starta den nya marknaden har varit igång sedan februari i år. Handelsaktiviteten på den nya marknadsplatsen förväntas öka gradvis allteftersom medlemmarna börjar använda forwardkontrakt för att hantera prisrisker i elhandeln. - Den avreglerade amerikanska elmarknaden kommer att växa avsevärt under de närmaste åren. Sedan starten för ett år sedan har vi blivit världens största marknadsplats för spothandel i el. Nu introducerar vi en derivatmarknad för att öka effektiviteten i marknaden, vilket på sikt innebär lägre priser för elkonsumenterna. Vårt långsiktiga mål är att i första hand vara Kaliforniens naturliga energimarknad och därefter expandera till närliggande områden så att vi på sikt kan erbjuda service för hela den västra regionen i USA, säger George Sladoje, VD för CalPX. Kalifornien var den första staten i USA som avreglerade elmarknaden och CalPX startade sin verksamhet i slutet av mars förra året. Det första året har varit mycket framgångsrikt med en genomsnittlig handelsvolym på 517,842 MWh per dag. Idag har CalPX mer än 60 medlemmar. Det system som används för spothandeln i el utvecklades av OM Technology. Nu har OM Technology även fått förtroendet att utveckla CalPX derivatmarknad. - Det är intressant att arbeta med CalPX. Vår erfarenhet från den nordiska elmarknaden visar att när marknaden mognar ökar behovet av derivatprodukter. Bland annat till följd av våra system tror vi att CalPX har goda möjligheter att fortsätta att leda den nordamerikanska elmarknadens utveckling. Det är därför stimulerande att vi är med och delar risk i projektet, säger Magnus Karlsson, VD för OM Technology. OM kommer dels att erhålla en fast avgift, dels en rörlig, obegränsad och volymberoende avgift från leveransen till CalPX. OM Technology är världens ledande leverantör av börsteknologi. OM Technology ingår i OM-koncernen. OM tillhandahåller transaktionsteknologiska tjänster och produkter. OM driver börser i Stockholm och London och utvecklar teknologi som effektiviserar finans- och råvarumarknader världen över. Moderbolaget, OM Gruppen, är noterat på OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Magnus Karlsson, VD, OM Technology 0708-20 36 80 George Sladoje, VD, CalPX +1 626 537 3100 Gustaf Sahlman, informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12 Ed Freudenberg, Manager, Corp. Communications, CalPX +1 626 537 3155 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar