Europas första miljöbörs startar i november

Europas första miljöbörs startar i november I slutet av november startar Europas första miljöbörs - OM Environment Exchange. Målet är att utveckla en långsiktigt stark och väl fungerande marknadsplats för handel i bland annat återvinningsbara material, finansiella instrument kopplade till dessa samt andra miljörelaterade produkter som till exempel utsläppsrättigheter. Första produkten som kommer att handlas på marknadsplatsen blir så kallade Packaging Recovery Notes (PRNs). Handeln blir Internet-baserad. Inledningsvis riktar sig handeln till brittiska aktörer, men tillväxtmöjligheter finns i hela Europa. PRNs har skapats till följd av EUs miljödirektiv. Direktivet kräver att 50-65 procent av förpackningsmaterialet som används i medlemsstaterna ska återvinnas och att minst hälften av detta ska återanvändas. Först i Europa att introducera PRN-systemet är Storbritannien. Systemet omfattar alla brittiska bolag som omsätter mer än 5 miljoner pund och hanterar mer än 50 ton förpackningsmaterial per år. År 2001 beräknas 19 000 brittiska bolag att omfattas av systemet. PRNs, som är möjliga att bedriva handel med, utfärdas av godkända återvinningsstationer och är bevis på att återvinning verkligen skett. Bolag som har återvunnit mer än vad som krävs kan sälja sina extra PRNs till bolag som inte har uppfyllt kraven. Därmed finns förutsättningar för handel med PRNs. Värdet på dessa bevis kommer framför allt att bero på priset på de återvinningsbara materialen, till exempel på priset på returpapper, glas, plast och metaller. OM Environment Exchange är ett samarbetsprojekt mellan OM och det skotska företaget The Environment Exchange. Förutom kompetens vad gäller börs- och clearingtjänster, kommer OM också att tillföra FoU-resurser vad gäller att utveckla den miljörelaterade marknaden. Vidare kommer OM också att hjälpa till med utbildning och marknadsföring. PRN-priserna för olika återvunna material kommer att publiceras på Internet samt vara tillgängliga via en telefontjänst. OM Environment Exchange kommer att administrera den så kallade settlementprocessen och därmed se till att leverans av PRNs inte sker utan att betalning erlagts. - Att vi kan tillämpa OMs spetskompetens att organisera marknader även inom miljösektorn är självfallet glädjande. Rätt utnyttjad kommer den nya börsen att stimulera återvinningen i samhället, vilket är viktigt inte minst med tanke på behovet av att reducera de europeiska avfallsvolymerna, säger Per- Jonas Carlsson, VD för OM New Markets. OM Environment Exchange blir Europas första miljöbörs. Marknaden är ny och det är svårt att förutse hur stor handelsvolymen blir. - Det kommer att ta tid att utveckla marknaden, men förutsättningarna är goda. En aktiv miljöbörs är av stort värde för både företagen och allmänheten, säger Angus MacPherson, VD för The Environment Exchange. OM driver börser i Stockholm och London och utvecklar teknologi som effektiviserar finans- och råvarumarknader världen över. OM tillhandahåller marknadens ledande transaktionsteknologiska tjänster och produkter. Moderbolaget i OM-koncernen, OM Gruppen, är noterat på OM Stockholmsbörsen. OM planerar att anordna ett symposium i London på temat "Future Environment Exchanges", dit de viktigaste europeiska beslutsfattarna i området kommer att inbjudas. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Per-Jonas Carlsson, VD, OM New Markets 070-552 52 42 Angus Macpherson, VD, The Environment Exchange +44 780 133 75 90 Gustaf Sahlman, Informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00090/981023sv.doc

Dokument & länkar