Korea Futures Exchange väljer OMs teknologi

Korea Futures Exchange (KOFEX) kommer under våren 1999 att introducera handel i optioner och terminer avseende valutor, obligationer och guld. Till handelssystem har KOFEX valt OM CLICK Exchange System och till clearingsystem har OM SECUR Clearing System valts. Ordern till KOFEX är ett resultat av ett nära samarbete mellan OM och IBMs sälj- och teknikorganisationer. Det strategiska samarbetet mellan OM och IBM har pågått sedan slutet av 1995. Tidigare har bland annat Toronto Stock Exchange valt en lösning från OM/IBM. Totalt används OM CLICK Exchange System idag av tio börser runt om i världen. OM SECUR Clearing System används av tre clearingorganisationer. Exklusive support uppgår ordervärdet till cirka 50 Mkr. - På flera sätt är det här en viktig order för oss, berättar Patrik Egervall, VD för OMs internationella säljbolag, OM Systems International. Inte minst är det glädjande att KOFEX prioriterat en konkurrenskraftig helhetslösning, vilket innebär att vi kommer att leverera en integrerad lösning vad gäller handels- och clearingsystem. KOFEX kommer att bli Sydkoreas första renodlade derivatbörs. Målet är att skapa en stark marknadsplats för derivathandel i Sydkorea. Den sydkoreanska finansiella marknaden är under snabb förändring och internationell anpassning. Mätt i aktieomsättning är den Asiens fjärde största. OM Gruppen är moderbolag i OM-koncernen. OM tillhandahåller marknadens ledande transaktionsteknologiska tjänster och produkter. OM driver börser och utvecklar teknologi som effektiviserar finans- och råvarumarknader världen över. OM Gruppen är noterat på Stockholms Fondbörs. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Patrik Egervall, VD, OM Systems International, 08-405 67 46 Gustaf Sahlman, informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12

Prenumerera