Kraftigt ökade handelsvolymer under första månaden med förlängd börshandel

Kraftigt ökade handelsvolymer under första månaden med förlängd börshandel Den 1 oktober i år förlängdes öppettiderna på OM Stockholmsbörsen och OM London Exchange med en timme. På morgonen öppnar aktie- och derivathandeln numera kl 09.30, istället för som tidigare kl 10.00, och handeln stänger numera kl 17.30, istället för som tidigare kl 17.00. Den första månaden med förlängd handel har inneburit rekordomsättning i såväl aktie- som derivathandeln. I aktiehandeln uppgick den genomsnittliga dagliga omsättningen till 13,0 miljarder kronor. Detta kan jämföras med den tidigare rekordmånaden, augusti i år, då aktieomsättningen i genomsnitt uppgick till 9,8 miljarder kronor per dag. Under den första halvtimmen av handeln har i genomsnitt aktier till ett värde av 0,9 miljarder kronor omsatts per dag och under den sista halvtimmen har i genomsnitt aktier till ett värde av 1,1 miljarder kronor omsatts per dag. Även i derivathandeln har månaden varit rekordstark. I den svenska options- och terminshandeln har i genomsnitt 240 094 aktie- och ränterelaterade kontrakt omsatts per dag, vilket kan jämföras med denna förra rekordmånaden, augusti 1998, då i genomsnitt 236 356 kontrakt omsattes per dag. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Carl Johan Högbom, VD, OM Stockholmsbörsen 08-405 68 72 Gustaf Sahlman, informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00290/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar