OM lanserar börshandlade fondandelar

INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF Idag, torsdag 23/3, kl. 13.00, i OMs lokaler på Norrlandsgatan 31, Stockholm. Med anledning av att OM ämnar lansera börshandlade fondandelar är du välkommen till en pressträff, idag kl. 13.00 hos OM på Norrlandsgatan 31 i Stockholm. Niklas Midby, vVD OM Gruppen och affärsområdeschef Transaction kommer tillsammans med OM Stockholmsbörsens affärsutvecklingschef, Claes-Urban Dackberg, att presentera nyheten. Välkomna! För frågor rörande pressträffen, vänligen kontakta: Madeleine Lekvall 08-405 66 21 PRESSMEDDELANDE FÖLJER. OM lanserar börshandlade fondandelar XACTOMX är namnet på en helt ny fondprodukt, en indexfond vars andelar kan komma att handlas på OM Stockholmsbörsens nya Fondlista redan i sommar. XACTOMX baseras på OMX, Sveriges ledande aktieindex, och följer värdeutvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på OM Stockholmsbörsen. OM har ansökt hos Finansinspektionen om tillstånd att bedriva fondverksamhet. - XACTOMX är en revolutionerande produkt, den kommer att vara mycket attraktiv både för privatpersoner och institutioner, säger Niklas Midby, vice VD och chef för affärsområdet Transaction inom OM Gruppen. En börshandlad fond innebär att dess andelar handlas direkt på börsen, precis som aktier. XACTOMX kombinerar det bästa hos fonder - riskspridning - med fördelarna hos aktier - god likviditet, transparens och tillgänglighet. Indexfondens konstruktion ger investeraren exakt vetskap om fondens innehåll, samtidigt som börshandeln möjliggör köp och försäljning av andelar när som helst under handelsdagen. XACTOMX kan i kombination med andra finansiella instrument användas för att skydda positioner. Börshandlade fonder (ETFs, Exchange-Traded Funds) har haft en stor framgång i USA. 1993 startade Amex (American Stock Exchange) handel i SPDRs (även kallade Spiders). Sedan dess har ytterligare 30 indexfonder introducerats på Amex, där de idag utgör två tredjedelar av den dagliga omsättningen. XACTOMX kommer att förvaltas passivt av OM XACT Fonder AB, ett helägt dotterbolag till OM Gruppen inom affärsområdet Transaction. Handelsstarten av XACTOMX förutsätter Finansinspektionens tillstånd. På OM Stockholmsbörsens nya Fondlista kommer även andra fonder att kunna börsnoteras. Inom affärsområdet Transaction äger och driver OM börser och clearingorganisationer, bland annat OM Stockholmsbörsen, OM London Exchange och Jiway. Inom affärsområdet OM Technology utvecklar och säljer OM IT-lösningar till marknadsplatser och dess aktörer på finansiella marknader och energimarknader. OM har idag lokal närvaro i 11 länder. Moderbolaget OM Gruppen är noterat på OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Niklas Midby, vVD OM Gruppen, chef Transaction 08-405 67 32 Claes-Urban Dackberg, affärsutvecklingschef, OM Stockholmsbörsen 08-405 68 12 Jakob Håkanson, VP Investor Relations, OM Gruppen 08-405 60 42 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar