OM och PmI fullföljer samgående

OM och PmI fullföljer samgående Nu har ägare till 95 procent av antalet aktier och 93 procent av antalet röster accepterat OMs offentliga erbjudande på Penningsmarknadsinformation PmI AB. OM kontrollerar därmed mer än 90 procent av antalet aktier och röster. Övriga villkor för erbjudandet är också uppfyllda och samgåendet mellan OM och PmI kan därför fullföljas. OM har för avsikt att snarast inleda ett tvångsinlösenförfarande avseende de utestående aktierna. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Magnus Karlsson, vVD, OM Gruppen 08-405 66 44 Gustaf Sahlman, informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00200/981023PMIsv.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00200/981023PMIsv.pdf