OM och State Street startar ny europeisk plattform för obligationshandel

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE FRÅN OM OCH STATE STREET, 1999-11-04 OM och State Street startar ny europeisk plattform för obligationshandel OM kommer tillsammans med State Street, som är en av världens största aktörer vad gäller finansiella tjänster till institutionella aktörer, att lansera en ny elektronisk plattform för den europeiska obligationshandeln - Bond Connect Europe. Verksamheten riktar sig mot institutionella investerare över hela Europa och kommer att drivas inom ramen för OM London Exchange. Handel i USD- denominerade ränteprodukter startar i början av nästa år. Under andra kvartalet inleds handeln i Euro-denominerade instrument. Målet med Bond Connect Europe är att skapa en elektronisk marknadsplats som överbrygger begränsningar i den traditionella handelsmiljön. Handeln sker på portföljbasis, där köp och försäljningar av en flera olika typer av obligationer och andra finansiella ränteinstrument kan matchas samtidigt. Detta portföljbaserade handelssystem, "combined value trading", innebär att likviditeten i många instrument, som till exempel företagsobligationer, markant kan förbättras. Därmed ges de institutionella kunderna bättre möjlighet att effektivt justera riskprofilen på obligationsportföljen till en väsentligt lägre kostnad. I USA är redan Bond Connect tillgängligt genom BSE Bond Connect, som är en del av Boston Stock Exchange. I den amerikanska versionen erbjuds handel i olika amerikanska obligationer och andra penningsmarknadsinstrument. - Vi är mycket nöjda att tillsammans med OM skapa detta nya europeiska alternativ, säger Andrew W. Howieson, VD för State Street Information Partnerships. OMs breda europeiska kunnande tillsammans med deras överlägsna tekniska kompetens, där de skapar lösningar för hela transaktionskedjan, gör dem till en perfekt partner för State Street. Tillsammans är jag övertygad om att vi blir en mycket stark spelare på den europeiska räntemarknaden. - Som börs känns det naturligtvis högst stimulerande att vara den enda som kan erbjuda detta innovativa system för den europeiska obligationshandeln, säger Simon Nathanson, VD för OM Räntebörsen. Genom partnerlösningar, som denna med State Street, tror vi att vi kan skapa innovativa marknadslösningar, som skapar överlägsen effektivitet för kunderna. Bond Connect Europe kommer att distribueras av Bridge Information Systems. I USA distribuerar också Bridge sedan tidigare Bond Connect genom sin Telerate Plus-tjänst. Clearing- och settlementtjänster tillhandahålls av Euroclear, världens största clearing- och settlementorganisation för internationellt handlade värdepapper. State Street Information Partnerships, som är en division inom State Street Corporation, arbetar med utveckling och lansering av marknadslösningar, som bygger på "combined value trading". Metoden utvecklades ursprungligen av Net Exchange, som ingår i CalTech. Bond Connect är den första tillämpningen av denna metod. State Street är en av världens största finansiella aktörer. Framför allt arbetar State Street med olika institutionella kunder världen över. De totala kundmedlen som förvaras hos State Street uppgår till 5,3 biljoner dollar. 574 miljarder dollar av dessa medel förvaltas också av State Street. State Street har närvaro över hela världen. State Streets aktie handlas på New York Stock Exchange. För ytterligare information om State Street, besök deras webbplats på www.statestreet.com. Ytterligare information om Bond Connect finns på webbplatsen www.bondconnect.com. OM driver aktie- och räntebörser i London (OM London Exchange, som är en brittisk auktoriserad börs) och Stockholm (OM Stockholmsbörsen och OM Räntebörsen). OM utvecklar också teknologi som effektiviserar finans- och råvarumarknader världen över. OM har verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien, med kontor i 15 länder. Moderbolaget, OM Gruppen, är noterat på OM Stockholmsbörsen. Idag, kl 15.30 svensk tid, kommer Bond Connect Europe att närmare presenteras för pressen av Andrew W. Howieson och Simon Nathanson i samband med OMs kapitalmarknadsdag i London (City Presentation Centre, 4 Chiswell Street, Finsbury Square). Bekräfta närvaro genom att kontakta Carina Lönnebring på OMs informationsavdelning (carina.lonnebring@omgroup.com), tel 08-405 6674. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Andrew W. Howieson, SVP and Managing Director, State Street Information Partnerships +1 617 664 2813 Simon Nathanson, VD, OM Räntebörsen 070-552 52 09 Hannah Grove, VP Corp. Com., State Street Corporation +1 617 664 3377 Gustaf Sahlman, informationschef, OM Gruppen 070-552 52 29 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00450/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar