OM Technology och GE Harris bildar allians

OM Technology och GE Harris bildar allians OM Technology och det amerikanska bolaget GE Harris har ingått en strategisk allians för att förse den avreglerade elmarknaden med ett komplett utbud av system och tjänster. Samarbetet kommer bland annat att omfatta gemensam marknadsföring av befintliga produkter och samordnad utveckling av nya produkter, som syftar till att effektivisera handel och leverans av el på den avreglerade elmarknaden. - GE Harris och OM Technology har matchande kompetensprofiler, förklarar Knut H.H. Johansen, VD för OM Technology Energy Systems. Tillsammans kan vi leverera helheltslösningar för den avreglerade elmarknaden, som omfattar hela kedjan från kraftproducent till kraftköpare via elbörs. - När elmarknaden omstruktureras behövs nya innovativa helhetslösningar. Genom att kombinera våra produkter och tjänster kan vi erbjuda just detta - vår lösning blir unik, säger Steve Bolze, VD för GE Harris. GE Harris tillhandahåller system för kontroll och övervakning av elproduktion och elleveranser. OM Technology Energy Systems utvecklar och säljer elektroniska marknadsplatser för elhandel samt system för handel, riskhantering och leverans av el. Systemen från GE Harris och OM Technology är modulärt uppbyggda och har effektiva gränssnitt. Genom att välja moduler kan marknadsaktörerna - både kraftproducenter och kraftköpare - få ett skräddarsytt system, som både kommunicerar med elbörsen och med systemoperatören. Systemoperatören, som administrerar de fysiska elleveranserna, erbjuds specifika systemlösningar, som möjliggör en effektiv kommunikation med marknadsaktörerna. Elbörsen kan också skräddarsy sitt system så att det anpassas efter lokala förhållanden. I och med att systemen är modulärt uppbyggda kan lösningen lätt anpassas efter de variationer i ansvarsfördelningen mellan systemoperatör och elbörs som kan förekomma lokalt. GE Harris Energy Control Systems, LLC, ägs gemensamt av GE Power Systems och Harris Corporation, Electronic Systems Sector. Företaget, GE Harris, är en ledande leverantör av innovativa IT-lösningar, som syftar till att i realtid övervaka, kontrollera och automatisera kraftbolags affärskritiska system. GE Harris har sitt huvudkontor i Melbourne, Florida och bedriver verksamhet i Kanada och i Skottland. Försäljningskontor finns i England, Australien och Hongkong. OM Technology Energy Systems bildades tidigare i år genom ett samgående mellan norska Hand-El och svenska OM Technology. Bolaget är ett dotterbolag i OM- koncernen. OM tillhandahåller marknadens ledande transaktions-teknologiska tjänster och produkter. OM utvecklar teknologi som effektiviserar el- och finansmarknader världen över samt driver börser i Stockholm och i London. För ytterligare information, vänligen kontakta Gustaf Sahlman, informationschef, OM Gruppen 08-405 66 12 Edward Mushill, Marketing Commuications Manager, GE Harris +1 407 242 4329 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (981015sv.doc) (981015sv.pdf)