OM Treasury förvärvar Näringslivskredit NLK

OM Treasury förvärvar Näringslivskredit NLK OM Treasury har tillsammans med bland annat Catella Holding förvärvat Näringslivskredit NLK AB (NLK) av Fjärde AP-fonden, Volvo och Wasa. I samband med detta förvärvas även NLKs utestående skuldförbindelser från ett lånekonsortium bestående av banker och försäkringsbolag. NLK startade sin verksamhet 1987 med syfte att finansiera mindre och medelstora företag med säkerhet i huvudsakligen företagens egna rörelsefastigheter. Verksamheten blev starkt förlustbringande med början hösten 1992 i samband med fastighetskrisen och har alltsedan dess varit under avveckling. De ackumulerade förlusterna uppgår till ca 1 100 Mkr. Köpeskillingen för samtliga aktier och skuldförbindelser i NLK uppgår till cirka 540 Mkr. OM Treasurys kapitalandel uppgår till cirka 90 procent med drygt 45 procent av rösterna. I bolaget finns tillgångar, huvudsakligen ett större antal rekonstruerade fordringar, till ett bokfört värde av ca 600 Mkr. Säkerheterna utgörs framför allt av fastigheter i södra och västra Sverige. Såväl OM Treasury som Catella Holding har positiva erfarenheter av att arbeta med bolag under avveckling. Förvärvet väntas påverka OMs vinst per aktie positivt från och med år 2000. Lenner Corporate Finance har varit rådgivare till OM Gruppen. För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Stefan Widenfelt, VD, OM Treasury 08-405 66 43 Jakob Håkanson, VP Investor Relations, OM Gruppen 08-405 60 42 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00320/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00320/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar